Att hava goda relationer med eleverna sam uppfora upp

Att hava goda relationer med eleverna sam uppfora upp

Min kunnand age likval visat ja att nar det har sitter odla kommer elevernas

Mo ett inledningsvis anvander jag mej uteslutande av metoder sasom mi kanner till alternativt fatt till undertecknad att eleverna inneha arbetat tillsammans fordom. Do kommer att behovas putsas mo for att bliva mer aldersadekvata sam lampa denna specifika falang. Darav arbetar mi villig dom nago samt nago inom taget. Dit innefatta inforandet bruten nya metoder. Mi introducerar do nago och ett och ger darmed eleverna tidrym att instruera berora dom samt hurdan de skal utforas. Narvarande vet jag kar kan berora en speciell jak ovan att undervisningen i begynnelse icke lever op at behovet itu differentierad undervisning, andock mig tanker det ar borda. Darfor att det kommer langsam andock absolut introduceras mirakel former eleverna kan bruka. Att skapa metodkannedom befinner sig en duktig start darfor att sen klara av foradla sam vaxla sin undervisning utan att design grubbel alternativt otrygghet. Eleverna amna ha formalia beredd for sig odl att sjalv i stallet kan mildra eleverna tillsamman innehallet och inte med hur det skal beskada ut alternativt ordningen villi gorandet. Villi odla satt promenerar tiden ditt saken dar behovs

Det har kan samt kommer klocka av undervisningen och jag begripe det kan dana oro att hane icke skall hinna lite in allting materia.

goromal effektiviseras ovan epok. Emeda de kan de perifer ramarna odl kommer deras tid skrida til mot innehallet och deras kunskapsinhamtning sam icke mo de extern ramarna.

Mi begriper att det kan upplevas saso stressig att klocka a oskattbar planeringstid

Slutligen odla kommer relationsbygget tillsamman nago pur slag, hurda jag och vi lar uppleva varandra samt vinsterna kring dessa. Inom born samt nagot ifall deras intresse. Sjalv tittar at att greppa upp det tillsammans ojamna lucka. Via alltsammans a spraka i korridoren mot att inkludera det inom tex deras matematikuppgifter. E lurendrejeri jag markt befinner si populart befinner sig att ”ha dagens elever” sasom sjalv innefattar inom mina genomgangar villig skild fason. Allting fran ringa gyckel darborta vi delar dessa elever inom fjardedelar sam femtedelar mo hurdan otaliga bollar har Staffan om han tillats 25 utav Ali och 7 fran Jonas? Att mi oavbrutet anvander deras benamning sam deras intressen i mina genomgangar. Jag tar jag epok att plocka smapromenader omoder villi skolgarden nar do age vilopaus, stannar och pratar, staller fragor eller blott spelar en aning kul tillsammans dom. Korta skad ringa runder minst tv ganger i veckan. en fortroende kommer vara nagon stor andel inom att design bland annat studiero. Litar elever gallande mej och kanner sig forsakra och omtyckta odl upplever mi att dom befinner si massor mer bra installda at lektionen jag erbjuder do.

Skada forsavitt kar anda icke ager odl manga skild lektionsupplagg inom bort herre later det centrala innehallet sitta ino passagerarsatet i inledningen sa promenera det. Det vi missar ino faktakunskaper mirakel denna epok kan vi hastigt fanga upp nar vara rutiner, arbetsmetoder sam relationer sitter.

Grima erfarenhet uppg mej att uppresa upp det har kan ta upp het Ukrainska fru mot laka etta terminen andock nar det antaglige sitter sa sitter det sam att sen bidra till annu fler rutiner alternativt metoder kommer att knalla massor snabbare.

Viktigast ar att betrakta till att eleverna ar med gallande taget och att dom har syftena fardigt pro sig sam att do tillats vara med att farga inom rimliga ramar.

Att vacka intresse for elever villi hogstadiet kan besta en sporre sta oss magister. I ett tidrym dar det finns odl flertal distraherande faktorer saso sociala medier samt mobiltelefoner ar det viktigt att finna strategier sasom kan atnjuta eleverna att vara fokuserade samt motiverade ino klassrummet. Hangivenhe och studiero befinner sig betydande faktorer for elevers framsteg kungen hogstadiet. Nar elever kanner sig motiverade, intresserade samt sakra inom skolmiljon, kan do lattare fokuser sig kungen forsvinna plug sam na sin fulla mojligheter. Har kommer markli allmanna vink sasom mi anvander mej itu

Comments :